מחקרים כירולוגיים

במהלך שנות עבודתי ככירולוגית יזמתי וביצעתי שלושה מחקרים מדעיים שהשוו את ידיהם של אנשים מאוכלוסיות מסוימות לידיהם של אנשים שהיוו קבוצות ביקורת.

מחקר שלישי: ידיהם של חרדים בהשוואה לקבוצת ביקורת

במהלך הקיץ והסתיו של שנת 1996 נזדמן לי להתבונן בידיהם של אנשים רבים, גברים ונשים, מהמגזר החרדי. התכיפות של המפגשים אתם בתקופה זו גרמה לי להיווכח, להפתעתי, שתווים מסוימים חזרו והופיעו בכפות ידיהם בשכיחות גבוהה יותר מאשר באוכלוסיות אחרות. הדבר הוביל לבדיקה סטטיסטית של פרמטרים מסוימים שמשכו את תשומת לבי, שבעה במספר.  מדגם המחקר כלל 82 בני אדם, חרדים וחילוניים.

נעשו מבדקים סטטיסטיים שונים, כולל השוואה בין גברים ונשים, חילוניים וחרדים, והתוצאות היו משמעותיות ומעניינות ביותר.

תוצאות אלה מלמדות על נטיות והלכי רוח הן אצל הפרט בחברה החרדית והן בחברה החרדית כקבוצה. רוב הפרמטרים שנבדקו במחקר זה עוסקים ביחס שבין הפרט ובין החברה שהוא משתייך אליה. הם מראים  כיצד האמונות, החינוך ואורח החיים של אנשים בחברה החרדית מתבטאים ברמה הפיזית והתודעתית, בתווי כף היד.  ממצאים אלו הם בעלי פוטנציאל ליצירת הבנה רבה יותר בין שתי האוכלוסיות היהודיות החיות בארץ הזו, שעשויה לשמש בסיס ליצירת גשר של קבלה ואולי לבניית שינוי חיובי.

המחקר במלואו והטבלאות הסטטיסטיות המדגימות את תוצאות המחקר מופיעים בספרי "כף היד כראי הנפש" על כירולוגיה אבחונית ויישומית. ניתן להשגה גם באנגלית באמזון.

 

מחקר שני: ידיהם של מאושפזים סכיזופרנים בבית החולים "אברבנאל" בבת ים בהשוואה לקבוצת ביקורת.

לאחר פרסום המחקר הראשון נערכנו למחקר מקיף יותר ב"שיטה עיוורת". נכללו בו 100 בני אדם, חולים ובריאים. החולים היו מאושפזים סכיזופרנים בקטגוריות שונות.

המשימות שנדרשתי להן היו:

  1. לזהות על פי הדפסי ידיים בלבד מי חולה ומי בריא.
  2. לאתר ולהגדיר פרמטרים של ידיים, נוספים על אלה שהופיעו במחקר הראשון, המבדילים בין חולים סכיזופרנים ובין בריאים, ועשויים להיות נצפים בהדפס ללא בחינה ישירה של הידיים.

גם במחקר זה היו התוצאות הסטטיסטיות מובהקות ביותר.

74% מאנשי המדגם כולו זוהו נכונה כחולים או בריאים. על פי תוצאה זו הוערכה יכולת הניבוי של המבחן הכירולוגי על ידי מבחן סטטיסטי מיוחד  כגבוהה ביותר (p.v.=0.0001).

הנחת המחקר התייחסה לתופעה של אנומליות פיזיות קלות – (MPA- minor physical anomalies) כמו שינוי בצורת האוזן, או האגודל, או הגולגולת. תופעה זו תוארה במחקרים רבים. אנומליות אלה נחשבות כנובעות מבעיות התפתחותיות בשלב העוברי ומקושרות למצבים בעייתיים שונים, וחלק מהן מתייחס לכף היד. כיוון שמחקר זה מרחיב את אפשרויות הזיהוי של אנומליות קלות בכף היד, ובשל האופי המורכב של כף היד, הצענו לקרוא לתופעה "אנומליות יד קלות" MHA) – minor hand anomalies).

המחקר במלואו, הטבלאות הסטטיסטיות והגרפים המדגימים את התוצאות מופיעים בספרי "כף היד כראי הנפש, כירולוגיה אבחונית ויישומית" ששיצא לאור בהוצאת "משכל" ("ידיעות ספרים")וניתן להשגה בחנויות הספרים ובאינטרנט, ובאנגלית באמזון.

שני מחקרים אלה מראים כי ניתן, על פי פרמטרים מוגדרים, להיעזר במבחן הכירולוגי לזיהוי בעיות מנטליות ורגשיות חמורות.


אחת הבעיות המרכזיות, אם לא החשובה שבהן, הייתה הנטייה האבדנית (סואיסידלית), שהובילה אותי למחקרים אלו מלכתחילה. גם לגבי בעיה זו נמצאו ממצאים משמעותיים ביותר המפורטים בספרי. (ראה מאמרים).

 

 

מחקר ראשון: ידיהם של מטופלים בבית החולים "אברבנאל" בבת ים בהשוואה לקבוצת ביקורת.

המחקר הראשון נערך כמחקר חלוץ בבית החולים  לחולי נפש "אברבנאל" בבת ים, במחלקה הסגורה שבניהולו של ד"ר ש. סטיר.  בשנת 1991, מיד לאחר מלחמת המפרץ, הוצגו תוצאות מחקר זה כפוסטר בכנס פסיכיאטרי שנערך בבנייני האומה בירושלים, ובשנת 1999הוא פורסם בכתב העת הפסיכיאטרי הישראלי Israel Journal of Psychiatry.

מטרת מחקר חלוץ זה הייתה לבדוק האם תווי יד יכולים להעיד על הפרעות פסיכיאטריות, מתוך התייחסות לכך שתווי יד מסוימים כבר הוכרו במחקרים בעבר כעשויים לסייע באבחון מחלות גוף ונפש. התוצאות הסטטיסטיות היו מובהקות ביותר.

המחקר במלואו, הטבלאות הסטטיסטיות  והגרפים המדגימים את התוצאות מופיעים בספרי "כף היד כראי הנפש, כירולוגיה אבחונית ויישומית"  שניתן להשגה בחנויות הספרים ובאינטרנט (2011). הופיע באנגלית בשם: The Hand: The Mirror of the Soul וניתן לרכישה באמזון (2017)

 

 

« Page 1 »

 

 

אינטרנט לעסקים :אתרי וורדפרס
עיצוב האתר:בטי ששון